Chính sách chăm sóc khách hàng tại Hollywood

Khách hàng luôn luôn đúng!

Hollywood có trách nhiệm đảm bảo khách hàng hài lòng khi sử dụng dịch vụ, dù khách hàng phản ánh vì bất cứ lý do gì Hollywood phải nhận trách nhiệm và giải quyết thỏa đáng.

Các dịch vụ được bảo hành vĩnh viễn và sửa chữa miễn phí trọn đời là cam kết về chất lượng dịch vụ mà Hollywood cung cấp.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ nếu xảy ra các sự cố gây ảnh hưởng đến tinh thần, vật chất của khách hàng, sản phẩm không đúng như mô tả… Hollywood phải bồi thường theo đúng thiệt hại đã gây ra.

Post Comment